KUNTOARVIO JYVÄSKYLÄ JA KESKI-SUOMI

Kuntoarviolla käsitetään kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioimista pääasiassa aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin.

Kuntoarvioita tehdään pääsääntöisesti taloyhtiöihin, julkisiin rakennuksiin ja teollisuuskiinteistöihin.

Suunnitelmallinen kiinteistönhoito tuo selkeitä kustannussäästöjä ja luo kiinteistön käyttäjille turvallisen ympäristön. Ennakoiva lähestymistapa huoltokorjauksiin säästää ikäviltä yllätyksiltä. Kuntoarvio laaditaan asuinkiinteistön kuntoarvioijan ohjetta (KH 90-00535 ja LVI 01-10538) noudattaen.

PÄTEVÖITYNYT KUNTOARVIOIJA

Pätevöitynyt kuntoarvioija PKA on kuntoarviokoulutuksen saanut ja valtakunnallisen tutkintokokeen läpäissyt henkilö, jonka pätevyys rekisteröidään FISE ry:n toimesta.

Suunnitelmallinen kiinteistönhoito tuo selkeitä kustannussäästöjä ja luo asukkaille turvallisen asuinympäristön.

Olemme ottaneet käyttöön ISO 9001:2015 mukaisen laadunhallintajärjestelmän ensimmäisenä kiinteistötarkastusalan yrityksenä Suomessa. Laatujärjestelmän keskiössä ovat olleet sekä kuntoarviot että asuntokaupan tarkastukset.