TARKASTUSSOVELLUKSET AMMATTILAISEN KÄYTTÖÖN

Tarkastusten nykyongelma on 2-kertainen työ. Paperilomakkeita käytettäessä muistiinpanot pitää kirjata uudestaan sähköiseen muotoon ja siirtää valokuvat kamerasta. Prosessi on tehoton ja virhealtis.

Sähköistä tarkastuslistaa käyttämällä saat raportin jo  paikan päällä valmiiksi. Tarkastustulokset ja valokuvat sijoittuvat oikeisiin kohtiin ilman sekaannuksia.
Se on helppokäyttöinen ja muokattavissa yksilöllisesti.
Sovellus ei tarvitse jatkuvaa Internet-yhteyttä.

Sovelluksen käyttö on nopeasti opittavissa, mutta toimii silti monenlaisissa tarkastusympäristöissä.
Se soveltuu esimerkiksi rakennusalan ammattilaiselle, joka haluaa tehdä lisätyönä tarkastuksia
tai suurille organisaatioille tuomaan kustannussäästöjä erikokoisissa tarkastustilanteissa tai kohteissa.

SOVELLUKSEN TARJOAMIA HYÖTYJÄ

 • Ajan ja kustannusten säästö
 • Vähemmän puutteita ja tulkinta virheitä
 • Vähemmän paperia
 • Ei erillistä kameraa
 • Kentällä tallennetut tiedot ja valokuvat heti käytettävissä
 • Parempi tarkastuksen laatu
 • Määrämuotoinen ja objektiivinen tarkastusprosessi
 • Vertailukelpoisia tuloksia eri tarkastajilta tai eri kohteista
 • Vertailu- ja yhteenvetoraportti samaan kohteeseen eri aikoina tehdyistä tarkastuksista

TUTUSTU SOVELLUKSELLA TEHTYYN RAPORTTIIN

 • Asuinrakennuksen kosteuskartoitus
 • Asuinrakennuksen kuntotarkastus AKK
 • Saatavissa tarkastusohjelmia myös muihin tarpeisiin


Kaikki kosteusmittaus ja kuntotarkastusraporttimme tehdään sovellusta käyttäen, joten voimme luvata asiakkaillemme raportin jo jopa samana päivänä.

Tutustu sivuillamme myös asiakkaalle tuleviin hyötyihin ja malliraportteihin.