TAVARANTARKASTUS HTT

Tuomo Rauhala

Toimitusjohtaja
Rakennusinsinööri,
Tavarantarkastaja, HTT
Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, FISE
Rakennuksen kuntoarvioija PKA, FISE
Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja FISE
Rakenteiden kosteuden mittaaja PKM, VTT (VTT-C-9348-24-13)
Kosteustekninen kuntotutkija, a- vaativuusluokka FISE
Kosteustekninen korjaussuunnittelija, a- vaativuusluokka
Taloyhtiön kuntotodistuksen® laatija PKL
Pätevöitynyt energiatodistuksen laatija PEL

 

3. RAKENNUSTYÖ JA –TARVIKKEET

TARKASTUSTEN ALARYHMÄT

3.3 Rakennustekniikka
3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset
3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta
3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastuksett

Mikä on HTT-tarkastaja?

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) on alansa ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, joka suorittaa palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. HTT-tarkastaja on antanut oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.

HTT-tarkastaja toimii valvonnan alaisena, huolellisesti ja tavarantarkastusohjesääntöä noudattaen. HTT-tarkastajan tehtävänä on antaa puolueeton asiantuntijanäkemys tavarantarkastuskertomuksen muodossa.

Miksi käyttää palvelua?

HTT-nimike tarkoittaa hyväksyttyä ja valvottua ammattiosaamista. Asiantuntijana voi lähtökohtaisesti toimia kuka tahansa osaamis- ja koulutustaustastaan riippumatta. HTT-tarkastajalla sen sijaan on aina alansa pitkä työkokemus ja soveltuva koulutus. Hän on suorittanut HTT-kokeen, sitoutunut noudattamaan tavarantarkastusohjesääntöä ja saanut HTT-hyväksynnän.